Pakalpojumi

Uzņēmumiem un organizācijām:

  • pamatlīdzekļu inventarizācija;
  • pamatlīdzekļu marķējums un fotodokumentēšana.

Vairumtirdzniecības noliktavām:

  • preču daudzuma aprēķins, izmantojot jebkāda veida svītrkodus vai artikulus ar uzglabāšanas vietu kontroli vai bez tās;
  • informācijas par preču derīguma termiņu nodrošināšana;
  • pieņemšanas kontrole;
  • nosūtīšanas kontrole.

Kreditoriem:

  • debitora plānveida inventarizācija, krājumu novērtējums kredīta noformēšanas procedūrā un kredītlīguma izpildes procesā;
  • piedalīšanās parādnieka kustamo aktīvu atsavināšanas procedūrā defolta gadījumā;
  • atlikumu aprēķināšana un fotodokumentēšana;
  • noliktavas krājumu stāvokļa aprakstu un atskaišu sastādīšana.