Neatkarīga inventarizācija

Jūsu uzņēmējdarbība strauji aug un attīstās? Tiek atvērtas jaunas filiāles, veikali un noliktavas? Jūsu kolektīvā ienāk jauni darbinieki? Palielinās preču nomenklatūra un pārdošanu apjoms?

Jūs paši zināt, cik sarežģīti šādā situācijā ir kontrolēt reālo preču daudzumu un stāvokli, samazināt krājumus, izskaitļot variantus un izvairīties no iespējamiem zaudējumiem un neparedzētiem izdevumiem.

Stingra kontrole un precīza informācija par reālo situāciju – lūk, panākumu ķīla!

Mēs piedāvājam jums profesionālu un neatkarīgu inventarizāciju. Mēs sadarbojamies ar uzņēmumiem, kas ir lielu koncernu un holdingu sastāvā (skat. sadaļu „Klienti”). Šobrīd mūsu rīcībā ir unikāla pieredze un specifiskas zināšanas, ko kontroles un vadības uzlabošanai mēs varam izmantot jūsu uzņēmumā.

Svarīgi! Neatkarīgā inventarizācija ir nepieciešama par tajos gadījumos, kad tiek kārtota datorizētā preču uzskaite. Kā liecina prakse, ar laiku sistēmas dati tiek pārlogoti ar neprecīzu informāciju. Rezultātā uzkrājas un neizbēgami palielinās kļūdu skaits, veicot preču apstrādi un uzskaiti. Tāpat nevajadzētu aizmirst arī par cilvēcisko faktoru – no darbinieku neuzmanības līdz tīšām prettiesiskām darbībām.

Tikai ar profesionālas un neatkarīgas inventarizācijas palīdzību ir iespējams apzināt kļūdas, kas radušās darbinieku darbības vai bezdarbības rezultātā.

Neatkarīgā inventarizācija palīdz uzņēmuma vadībai:

1. Objektīvi izvērtēt preču atlikumus.

Mūsu speciālisti ir neatkarīgi un nav ieinteresēti trūkumu slēpšanā, dokumentu viltošanā vai datu falsifikācijā.

2. Izanalizēt preču kustības efektivitāti un precizitāti un preču uzskaiti.

Salīdzinot neatkarīgās inventarizācijas rezultātā iegūtos datus ar jau esošajiem, jūs varat kontrolēt situāciju.

3. Veikt inventarizāciju ārpus uzņēmuma darba laika.

Inventarizāciju ir iespējams veikts vienas nakts laikā. Precīza informācija klientam tiek iesniegta pirms darba dienas sākuma.

4. Pareizi plānot preču piegādi.

Precīzas informācijas pārzināšana nodrošinās efektīvu lēmumu pieņemšanu.

5. Rezultātā jūs varēsiet efektīvāk vadīt savu uzņēmumu.

Objektīva aina ērtā formātā ļauj pārskatīt pieprasījuma apjomu, uzlabot preču un līdzekļu apgrozījumu, kā arī palielināt uzņēmuma rentabilitāti.

6. Plānot inventarizācijas izdevumus.

Mēs strādājam uz līguma pamata ar fiksētiem termiņiem un atalgojumu.