Paslaugos

Įmonėms ir organizacijoms

  • Ilgalaikio turto inventorizacija;
  • Ilgalaikio turto žymėjimas ir foto dokumentavimas.

Didmenininkams:

  • Prekių skaičiavimas naudojant bet kokio tipo brūkšninius kodus ar artikulus saugojimo vietoje  arba be jų ;
  • Duomenų teikimas apie prekių galiojimo terminus;
  • Priėmimo kontrolė;
  • Atkrovimo kontrolė.

Kreditoriams:

  • Planinė skolininko prekių, atsargų inventorizacija, atsargų įvertinimas paskolos sutarties vykdymo metu.
  • dalyvavimas skolininko kilnojamojo turto perleidimo procedūros įsipareigojimų nevykdymo atveju;
  • likučių skaičiavimas ir foto dokumentavimas;
  • sandėlio atsargų aprašymas ir ataskaitos rengimas.