TEENUSED

Ettevõtetele ja organisatsioonidele:

põhivara inventuur;

põhivara markeerimine ja fotodokumentatsioon.

Hulgimüügi ladudele:

kauba loendamine mistahes liiki triipkoodidega või artiklitega hoiukoha kontrolliga või ilma selleta;

• kauba säilitusaja kohta andmete esitamine;

kauba vastuvõtu kontroll;

veoste kontroll.

Kreeditoridele:

• debitoride plaanipärane inventuur, varude hindamine krediidi vormistamise protseduuri ja krediidilepingu täitmise käigus;

vallasvara võõrastamise protseduuris osalemine võlglase maksujõuetuse korral;

• fotodokumentatsiooniga jääkide loeng;

laovarude loetelu ja seisukorra aruanne.