SÕLTUMATU INVENTUUR

Teie äri kasvab ja areneb kiiresti? Avanevad uued filiaalid, kauplused, laod? Teie kollektiiviga liituvad uued töötajad?  Suureneb kauba nomenklatuur ja müügimaht?

Te teate isegi, kui keeeruline on sellises olukorras kontrollida reaalset kauba rohkust ja olukorda, vähendada tagavarasid, läbivaadata variante ja vältida võimalikke kaotusi ning ettenähtamatuid kulutusi.

Range kontroll ja täpne informatsioon reaalsest olukorrast – see on edu pant!

Мe pakume Teile profesionaalset ja sõltumatut inventuuri. Мe töötame ettevõtetega, mis kuuluvad suurtesse kontsernidesse ja holdingutesse (vaata järjehoidjat “Kliendid“). Täna me omame unikaalset kogemust ja spetsiifilisi teadmisi, mida võime Teie ettevõttes kasutada kontolli ja juhtimise täiustamiseks.

Tähtis! Sõltumatu inventuur on vajalik isegi sellistel juhtudel, kui ettevõttes on elektrooniline raamtupidamissüsteem. Praktika näitab, et ajapikku koormatakse süsteemis olevad andmed üle liigse või ebatäpse informatsiooniga. Selle tulemusena, kauba loendamisel ja andmete töötlemisel, koguneb ning vältimatult suureneb vigade hulk. Samuti ei tohiks unustada inimtegurit – töötajate hajameelsusest kuni tahtliku seadusvastase tegevuseni.

Ainult professionaalse sõltumatu inventuuri abiga võib kindlaks teha töötajate tegevuse või tegevusetuse tõttu tekkinud vigu.

Sõltumatu inventuur aitab ettevõtte juhtkonnal:

1. Оbjektiivselt hinnata kauba ülejääki.

Meie spetsialistid on sõltumatud ja ei ole huvitatud puudujäägi avastamisest, võltsimisest või andmete falsifikatsioonist;

2. Analüüsida kauba liikumise ja arvelduse efektiivsust ja täpsust.

Võrreldes sõltumatu inventuuri tulemusena saadud andmeid juba olemasolevate andmetega, Te kontrollite olukorda;

3. Inventuuri läbi viia ettevõtte tööst vabal ajal.

Inventuuri võib läbi viia ühe öö jooksul. Täpse informatsiooni saab klient uue tööpäeva alguseks;

4. Kauba tarnimist õigesti planeerida.

Täpse informatsiooni omamine lubab Teil võtta vastu efektiivseid otsuseid;

5. Tulemusena Te võite oma ettevõtet edukamalt juhtida.

Mugavas formaadis objektiivne pilt lubab näha nõudmise suurust, parandada kaubaringet ja vahendeid, samuti suurendada ettevõtte rentaablust;

6. Planeerida inventuuri kulusid.

Мe töötame lepingu alusel fikseeritud ajavahemiku ja kuludega.