TÖÖPROTSESS

Sõltumatu inventuur toimub kolmes etapis:

inventuuriks ettevalmistumine;

loetlemine;

tulemuste kontrollimune.

Ettevalmistumise etappi kuulub objekti ülevaatus, tööplaani väljatöötlemine, tööplaani kliendiga kooskõlastamine, objekti inventuuriks ettevalmistamine.

Inventuuri ajal asuvad objektil tellija esindajad ja “Invent Grupp” töötajad.

Tulemuste kontrollimist võivad sooritada kliendi esindajad iseseisvalt või koos “Invent Grupp” töötajatega.